شبکه

ارتباطات مجازی نورالدین رضوی زاده snrazavizadeh@yahoo.com

نظریه اقتصاد سیاسی و پژوهش های ارتباطاتی

وینسنت مسکو و دیوید لوین

این مقاله با ارائه تعریفی از رویکرد اقتصاد سیاسی کار خود را شروع کرده و پس از معرفی ویژگی های بنیادی آن به توصیف مکاتب فکری اصلی این رویکرد می پردازد. در ادامه، این مطلب مورد بررسی قرار می گیرد که محققان ارتباطات در اخذ کدام چارچوب نظری به انجام پژوهش در زمینه رسانه های توده ای و تکنولوژی های اطلاعاتی پرداخته اند. در این قسمت سعی بر این است که مشخص شود در رویکردهای پژوهشی بکارگرفته شده در آمریکای شمالی، اروپا، و جهان سوم بر چه چیزهای تاکید شده است. موضوع بعدی که این مقاله به آن می پردازد، توصیف فرآیند بازاندیشی در اقتصاد سیاسی ارتباطات است که با ارائه پیشنهادهایی در زمینه فرضیه های فلسفی این رویکرد همراه است. این مقاله رویکردی در دانش را جستجو می کند که هم واقعیت مفاهیم و مشاهدات را بپذیرد و هم در رد این دیدگاه بکوشد که همه تبیین ها قابل تلخیص به یک علت اساسی نظیر اقتصاد یا فرهنگ هستند. بازاندیشی در اقتصاد رسانه ای همچنین تاکید ویژه ای بر تغییر اجتماعی، فرآیندهای اجتماعی و روابط اجتماعی دارد و از این لحاظ نیز در نقطه مقابل دیدگاه سنتی قرار می گیرد که نقطه عزیمت خود را ساختارها و نهاد های اجتماعی قرار می دهد. >>>

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 23 مرداد‌ماه سال 1386 ساعت 06:15 ب.ظ | نویسنده: نورالدین رضوی زاده | چاپ مطلب 0 نظر

بررسی رابطه استفاده از اینترنت و هویت دینی کاربران

پژوهشگر: مجتبی عباسی قادی

این تحقیق، درصدد شناسایی و رابطه استفاده از اینترنت و هویت دینی کاربران است. از این منظر، گزارش این تحقیق ضمن مروری که بر فضای مفهومی موضوع دارد؛ از رویکردی تلفیقی که برگرفته از تئوری های استفاده و خشنودی، کاشت یا پرورش و تئوری ساخت یابی گیدنز می باشد، برای تبیین پدیده مذکور بهره گرفته، و با عنایت به فرضیاتی که از این تئوری ها با توجه به ویژگی جامعه آماری مورد مطالعه أخذ کرده است، به شناسایی رابطه استفاده از اینترنت و هویت دینی کاربران پرداخته است. >>>

تاریخ ارسال: یکشنبه 14 مرداد‌ماه سال 1386 ساعت 10:32 ب.ظ | نویسنده: نورالدین رضوی زاده | چاپ مطلب 0 نظر

شهروندی در عصر فناوریهای نوین ارتباطی

آیا تا کنون به این نکته فکر کرده اید که فناوریهای ارتباطی در زمینه های مختلف چه پیامدهایی خواهند داشت؟ بدون تردید فناوریهای نوین ارتباطی در عرصه های مختلف اثرات عمیق و متفاوتی دارند. در عرصه خبر، رسانه های خبری این امکان را فراهم می کنند که مردم عادی، تولید کنندگان حرفه ای رسانه ها را به چالش کشند. در این شرایط چه بسیار دیده ایم که خبرهای جدید و تصاویر جدید خبری در وبلاگها سریع تر و در برخی موارد کاملتر از رسانه های خبری رسمی منتشر می شوند. نمونه این تولیدات در وقایع روز دنیا از سونامی اندونزی تا وقایع سیاسی اقصی نقاط دنیا دیده می شود. از سوی دیگر حضور گسترده وبلاگ نویسان در ارائه خبر، خودخواهی های ناشی از اقتصاد سیاسی و یا ایدئولوژیک رسانه های خبری را محدود می کند و از این طریق آنها همواره سایه سنگین اطلاع رسان های گسترده مردمی را حس می کنند. امکانات عصر جدید ارتباطی سبب می شوند تا همه شهروندان «به اصطلاح» غیر متخصص عصر دیجیتال هر آنچه را که خود می خواهند با صوت و متن و تصویر منتشر کنند و توانایی مشارکت فعال آنها در عرصه اجتماعی را بیش از پیش تقویت نموده است. این به معنای «توانمند سازی ارتباطی» و ارتقاء سطح مشارکت اجتماعی مردم از طریق تسهیل دسترسی آنها به امکان انتشار افکار و عقاید و نگاه های شخصی شان به مسایل پیرامونی است. این توانمند سازی و در واقع شکل گیری شرایط جدید، باز تعریف رابطه دولت، شهروندان و رسانه ها را لازم و ضروری می سازد. جریانی که در فضای جدید و مجازی شکل گرفته به دور از فشارهای  جهان واقعی است. این فضا در واقع بیرون از اراده و کنترل دولت شکل می گیرد و اگر چه دولت همواره در پی کنترل آن با استفاده از شیوه های متفاوت است اما کسانی که درک درستی از جهان جدید داشته و به ابزار آن مسلط اند به خوبی می دانند که این فضا غیر قابل کنترل است. فضای رسانه ای جدید به شدت متمایل به تکثر، چند صدایی و کنترل ناپذیری دارد. مطالب منتشره در این شرایط نه بر پایه باید ها و نبایدهای نظام سیاسی بلکه بر اساس خواستهای متنوع مردمی است و چنانچه حکومتی از درک این شرایط عاجز باشد در سیاستهای خود در عرصه های مختلف محکوم به شکست است.

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 11 مرداد‌ماه سال 1386 ساعت 03:12 ب.ظ | نویسنده: نورالدین رضوی زاده | چاپ مطلب 0 نظر