شبکه

ارتباطات مجازی نورالدین رضوی زاده snrazavizadeh@yahoo.com

لحظه بزرگ اکنونباور کنیم که زندگی فقط همین لحظه است
    لحظه ای که دیگر تکرار نمی شود
‹ لحظه بزرگ اکنون› را درک کنیم و باور داشته باشیم
 لحظه بزرگ اکنون را قدر بدانیم
قدر ما به اندازه قدری است که برای لحظه بزرگ اکنون قائل هستیم
و رشد پلکانی و آرام ما در همین لحظه ها رقم می خورد
به این لحظات توجه کنیم و در آن حاضر باشیم
تا بتوانیم آن را کنترل نماییم
ما به اندازه بزرگداشت لحظه بزرگ اکنون بزرگ خواهیم شد
توجه به اکنون یعنی در حال زیستن که فرصت رشد فکری و روحی را برای ما مهیا می کند.
در حال زندگی کنیم و به حال توجه نماییم
 
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 20 دی‌ماه سال 1390 ساعت 09:11 ق.ظ | نویسنده: نورالدین رضوی زاده | چاپ مطلب 2 نظر