شبکه

ارتباطات مجازی نورالدین رضوی زاده snrazavizadeh@yahoo.com

درس مبانی ارتباط جمعی

نیمسال دوم ۱۳۸۶ـ۱۳۸۵

  ۱. ارتباط

  • تعریف ارتباط
  • انواع ارتباط
  • عناصرارتباط

  ۲. ارتباطات جمعی

  ۱.۲. تعریف ارتباط جمعی

  ۲.۲. فرستنده ارتباط جمعی

  • عوامل موثر بر فرستنده
  • جهتگیری های کاری
  • مخاطب شناسی

    ۳.۲. پیام

  • تعریف پیام
  • انواع پیام
  • سازه های پیام
  •   کد یا رمز

   ۴.۲. مخاطب

  ۵.۲. کارکرد های ارتباط جمعی

  ۳. فناوری های نوین ارتباطی

تاریخ ارسال: دوشنبه 30 بهمن‌ماه سال 1385 ساعت 01:27 ب.ظ | نویسنده: نورالدین رضوی زاده | چاپ مطلب 0 نظر