شبکه

ارتباطات مجازی نورالدین رضوی زاده snrazavizadeh@yahoo.com

کنش های شناخت شناسانه در حوزه روابط عمومی(1)

شناخت شناسی، شاخه ای از فلسفه است که به بحث در باب ماهیت، منشا و قلمرو شناخت آدمی پرداخته و درآنها مطالعه می کند. بر همین اساس منظور من در اینجا از کنش شناخت شناسی در روابط عمومی همه اقداماتی است که روابط عمومی ها برای شناخت و یا کسب اطلاعات انجام می دهند. به عبارت موجز رفتارهای اطلاع یابی در حوزه روابط عمومی.


کلیدواژه ها: روابط عمومی شناخت شناسی تحقیق اطلاع یابی

کنش های شناخت شناسی و اطلاع یابی در روابط عمومی یکی از مهمترین کنش ها و وظایف نهادی و سازمانی روابط عمومی هاست. بی شک نبود یا نقص چنین کنش هایی هر روابط عمومی را دچار کاستی ها یا کجی ها و اریب های مدیریتی خواهد ساخت.

کنش های شناخت شناسی در روابط عمومی ها ممکن است پژوهشی یا غیرپژوهشی باشند. معیار تمیز و تفکیک این دو کنش از یکدیگر روش شناسی آنهاست. کنش های پژوهشی عموما بر مبنای روش شناسی های آکادمیک و علمی بوده و گونه شناسی آن بر اساس روش شناسی های کمی یا کیفی قرار دارد.

 بدین ترتیب هر نوع اقدامی را که روابط عمومی ها برای کسب اطلاعات و آگاهی پیرامون مسائل و حوزه های مختلف همچون رسانه ها(رسانه شناسی) مخاطبان(مخاطب شناسی)، پیام و محیط ارتباطی خود انجام می دهند کنشی شناخت شناسیک قلمداد می گردد. بی شک انتخاب روش شناسی مناسب در این زمینه بر اساس تصمیم های مدیریتی و کارشناسی خواهد بود. چنانکه ممکن است کسب اطلاعات در خصوص موضوعی صرفا با روش آکادمیک و در حوزه ای دیگر با استفاده از روش های غیر آکادمیک و اجرایی و در خصوص برخی موارد نیز با استفاده از هر دو روش میسر باشد.

شاید بتوان برخی از مهمترین روش های شناخت شناسی در روابط عمومی ها را بر اساس موارد ذیل طبقه بندی نمود:

  • 1.        انجام پژوهش(پیمایشی، تحلیل محتوا)
  • 2.        برگزاری جلسات مشارکتی با مخاطبان هدف (ذی نفعان و مخاطبان سازمان، کارکنان و نمایندگان کارکنان سازمان)
  • 3.        مشاهده و مستند سازی های چند رسانه ای (تهیه عکس، فیلم)
  • 4.        شرکت د رجلسات مختلف و تهیه صورت جلسه 
  • 5. استفاده از شیوه ها و ابزار مختلف برای جمع آوری پیام ها و بازخوردهای ارتباطی مخاطبان روابط عمومی

رفتارهای اطلاع یابی در روابط عمومی ها نه تنها کم اهمیت تر از اطلاع رسانی نیستند بلکه به موازات آن، مکمل آن و حتی پیش نیاز آن می باشند.

تاریخ ارسال: دوشنبه 25 آذر‌ماه سال 1392 ساعت 10:16 ق.ظ | نویسنده: نورالدین رضوی زاده | چاپ مطلب 0 نظر

بررسی رابطه استفاده از اینترنت و هویت دینی کاربران

پژوهشگر: مجتبی عباسی قادی

این تحقیق، درصدد شناسایی و رابطه استفاده از اینترنت و هویت دینی کاربران است. از این منظر، گزارش این تحقیق ضمن مروری که بر فضای مفهومی موضوع دارد؛ از رویکردی تلفیقی که برگرفته از تئوری های استفاده و خشنودی، کاشت یا پرورش و تئوری ساخت یابی گیدنز می باشد، برای تبیین پدیده مذکور بهره گرفته، و با عنایت به فرضیاتی که از این تئوری ها با توجه به ویژگی جامعه آماری مورد مطالعه أخذ کرده است، به شناسایی رابطه استفاده از اینترنت و هویت دینی کاربران پرداخته است. >>>

تاریخ ارسال: یکشنبه 14 مرداد‌ماه سال 1386 ساعت 10:32 ب.ظ | نویسنده: نورالدین رضوی زاده | چاپ مطلب 0 نظر

عناوین تحقیقات انجام شده در دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها

این فهرست شامل تمامی پژوهش هایی است که از سال 1371 تا پایان سال 1384 به سفارش و یا با پشتیبانی دفتر ( بخصوص پایان نامه ها ی دانشجویی) به اتمام رسیده و هم اکنون در کتابخانه تخصصی دفتر مطالعات موجود است. اینجا
تاریخ ارسال: یکشنبه 13 اسفند‌ماه سال 1385 ساعت 09:09 ق.ظ | نویسنده: نورالدین رضوی زاده | چاپ مطلب 0 نظر